RODO sektorze publicznym

img

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na zazwyczaj zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie oryginalnych przepisów oraz przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;- przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;- zasad używania z usług podmiotów zewnętrznych dodatkowo przetwarzania poprzez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach rekrutacyjnych dodatkowo wizerunkowych;- udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;- kontroli dokumentacji pracowniczej oraz monitoringu w szkołach i przedszkolach;- zgłaszania naruszeń kodeksów RODO w placówkach oświatowych również przewidywanych sankcji za te działania. Artykuł została wzbogacona o wzory procedur postępowania i dokumentów. W wydaniu książki uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych.

  • W podatkach co to zryczałtowany podatek dochodowy i przekazanie W podatkach co to zryczałtowany podatek dochodowy i przekazanie
  • Audyt zamówień i kto podlega pod zamówienia Audyt zamówień i kto podlega pod zamówienia
  • Zobacz kiedy zadaniowy czas pracy Zobacz kiedy zadaniowy czas pracy
  • Upewnij się do jakiej kwoty zwrot Upewnij się do jakiej kwoty zwrot
  • Pracownik w koronawirus jakie kryteria Pracownik w koronawirus jakie kryteria