Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego

art

Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co to prawa własności intelektualnej zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, których produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, unieważnienie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w postępowaniu cywilnym a szczególnie kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.