Niezbędnik administratora bezpieczeństwa informacji

W artykule w sposób kompletny i drobiazgowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w.

RODO dla małych

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...


Bezpieczeństwo danych IT

Prezentowana notka stanowi szczegółowe wyrażenie omowne kwestii połączo...

Wdrożenie RODO małych

Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organ...

Ogólne rozporządzenie o

Jednym z celów przyświecających ustawodawcy unijnemu w przeprowadzeniu reform...

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu odpowiedzi na ponad najważniejszych...

Ochrona danych medycznych

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...

Ustawa o ponownym

W Artykule w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzys...


Dokumentacja administratora bezpieczeństwa

W artykule opisano działania i procedury zabezpieczenia danych osobowych w placówkach oświatowych rozlicznych typów, razem z przykładami zastosowania oryginalnych rozwiązań. Przewodnik objaśnia zarówno zasadnicze terminy i pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, co ułatwi przygotowanie szkoły i przedszkola do stosowania nowych regulacji wynikających z wejścia w życie RODO. Jego celem jest pomoc w zaplanowaniu i wdrożeniu poszczególnych obowiązków wynikających z RODO. Czytelnik znajdzie w Artykule odpowiedzi między innymi na takie pytania jak:- jakie są nowe obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych dodatkowo w jaki sposób opracować się do ich wykonywania?- jaki jest zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły dodatkowo jej pracowników w związku z nowymi przepisami?- kto może przetwarzać dane personalne w zakresie legalności obrotu?- w jaki sposób osiągnąć minimum skuteczności i funkcjonalności wdrożonych rozwiązań?- kiedy można rozpoznać zdarzenie jako pogwałcenie artykułów RODO, również w jaki sposób wypada postąpić w takim przypadku? Artykuł przeznaczona jest dla dyrektorów także pracowników placówek oświatowych odpowiedzialnych za wdrożenie stosowanie nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Zainteresuje zarówno prawników pragmatyków i pracowników naukowych specjalizujących się ochronie danych osobowych.

Więcej

Generic placeholder image

RODO podmiotach leczniczych

Inspektor ochrony danych. Kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność. Poradnik praktyka z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym). Artykuł zgodna z najnowszą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia maja Kompleksowy poradnik omawiający w sposób rzeczowy wszystkie najważniejsze zagadnienia powiązane z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych (IOD), który zastąpi ABI od maja W Artykule m.in.:- sprawdzanie systemu ochrony danych i sprawozdanie z jego przeprowadzenia,- sprzęt do pełnienia nadzoru,- specyfikacja ochrony danych,- rejestr zbiorów prowadzonych poprzez inspektora. Artykuł zgodna z najnowszą Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia maja Dodatkowo: wzory w najwyższym stopniu przydatnych wzorów dokumentów zamieszczonych w suplemencie elektronicznym (zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).Jakie są kompetencje, obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzonego dozoru ponad systemem ochrony danych osobowych?Jakie zmiany w tym zakresie przewidują przepisy rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych, które muszą być stosowane od momentu maja r.?

Więcej

Generic placeholder image

RODO sektorze publicznym

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na zazwyczaj zadawane pytania związane z ochroną danych osobowych w szkole oraz przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie oryginalnych przepisów oraz przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;- przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;- zasad używania z usług podmiotów zewnętrznych dodatkowo przetwarzania poprzez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach rekrutacyjnych dodatkowo wizerunkowych;- udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;- kontroli dokumentacji pracowniczej oraz monitoringu w szkołach i przedszkolach;- zgłaszania naruszeń kodeksów RODO w placówkach oświatowych również przewidywanych sankcji za te działania. Artykuł została wzbogacona o wzory procedur postępowania i dokumentów. W wydaniu książki uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z przepisów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych.

Więcej

Generic placeholder image

557

Pobrań

177

Użytkowników

53

Recenzji

58

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi
  Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo przedstawienie.

 • foto
  Umowa gdzie sprawdzić umowę
  Umowa - gdzie sprawdzić umowę deweloperską do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami,.

 • foto
  Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego
  Nowe prawo zabezpieczenie środka dowodowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma zwłaszcza na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących.

 • foto
  Nowe prawo budowlane rezygnacja z odpłatności
  Nowe prawo budowlane - rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik dodatkowo wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części.

 • foto
  Nowelizacja KSH Pozbawienie akcjonariusza
  Nowelizacja KSH Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieobecność prowadzenia rejestru wspólników albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania poprzez spółkę od czasu wejścia w życie artykułów.

 • foto
  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy
  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego oraz zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w.

 • foto
  Istota i pragnienie coachingowego stylu
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie.

 • foto
  Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania
  Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania sprostowania świadectwa pracy? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i.

 • foto
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny.

 • foto
  Czy wszystkie obiekty są takie
  Czy wszystkie obiekty są takie same? Czyli nieco słów o identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy to znaczy załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z co najmniej.